5 olika sätt du kan vara konsult på

Att jobba som konsult är en stor frihet för många. Men du behöver inte nödvändigtvis ha eget företag för att kunna bli framgångsrik – det finns flera sätt att göra karriär på! Idag kan du till exempel enkelt ha en anställning, samtidigt som samtidigt som du jobbar med din hobby på kvällarna. Många verktyg och tjänster underlättar för den som vill fakturera utan att driva eget, och det finns flera typer av konsultbolag som erbjuder olika former av trygghet och utvecklingsmöjligheter.

I den här guiden får du inblick i vilka 5 vanliga sätt det finns att arbeta som konsult på – från att vara egenanställd till att jobba på bolag eller driva eget. Vad passar dig bäst?

Ladda ner guiden här!