Guide: t dina soft skills i fokus och landa fler konsultuppdrag 4

Dina soft skills är vad som definierar dig som person och hur du är på en arbetsplats. Det är en minst lika viktig del som att ha rätt hard skills (som utbildning och språkkunskaper) så i de här guiden får du veta allt du behöver veta.

Allt fler arbetsgivare inser att man måste värdera mjuka värden lika högt som hårda idag. Varje uppdrag måste också matchas för att rätt konsult med rätt uppsättning soft skills hamnar på rätt plats.

Sannolikheten att du gör ett så bra konsultjobb som möjligt ökar markant om du matchas utefter hur du är på jobbet med vad en viss position kräver av dig. Det kommer att göra kunden ifråga nöjdare och du kommer att kunna utföra jobbet motiverat.

I guiden går vi bland annat igenom följande delar:

  • Vad är soft skills?
  • Varför är det så viktigt idag?
  • Soft skills många konsulter gynnas av idag
  • Så tar du reda på dina främsta soft skills

Hoppas att du får användning av guiden!

Ladda ner guiden här!